mapa
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva


Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

OZV č. 1 o třídění odpadů Obec Rasošky.pdf - neplatná

24.04.2015

OZV - č.2_2015 Třídění odpadů Obec Rasošky.pdf

08.10.2015

Narizeni c.1_2016 o zakazu podomniho prodeje.pdf

03.02.2016

OZV - č. 1_2016 pro pohyb psů na veřejném prostranství.pdf

01.07.2016

Mapka č. 1 k vyhlášce 1_2016.png

01.07.2016

Mapka č. 2 k vyhlášce 1_2016.png 01.07.2016
OZV č. 2_2000 o závazných částech územního plánu obce Rasošky.pdf

21.06.2000

Opatření obce, které stanoví řád pohřebiště.pdf ....... platnost končí ke dni 30.6.2020

19.06.2002

OZV o místních poplatcích.pdf ...... platnost končí ke dni 31.12.2019

01.10.2006

Zveřejnění informací o provedených kontrolách

18.01.2016

Informace k provedeným kontrolám za rok 2016.pdf

17.02.2017

Směrnice o veřejných zakázkách.pdf 17.2.2017
OZV č. 1_2017 o nočním klidu.pdf 30.06.2017
Zpráva o provedených kontrolách 2017.pdf 21.3.2018
Jednací řád Obce Rasošky od 1.11.18.pdf 1.11.2018
Informace k provedeným kontrolám 2018.pdf 19.3.2019
OZV - č. 1_2019 o místním poplatku ze psů.pdf 10.12.2019
Informace k provedeným kontrolám 2019.pdf 17.3.2020
Řád veřejného pohřebiště v Rasoškách od 1_7_2020.pdf 25.6.2020
Časový plán Programu zlepšování kvality ovzduší.pdf 20.12.2021
OZV č. 1_2021 místní poplatek za odpady.pdf 20.12.2021
Nařízení o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území obce 2023.pdf 21.10.2023
OZV o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci.pdf 1.1.2024
OZV o místním poplatku ze psů.pdf 1.1.2024

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací
zákon č. 541/2020 Sb. O odpadech
zákon č. 543/2020 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech

Usnesení zastupitelstva

archiv usnesení

Kategorie:

Naposledy změněno: 4. 7. 2024 18:17