mapa
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva- původní

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

OZV č. 1 o třídění odpadů Obec Rasošky.pdf   - neplatná 

24.04.2015

OZV - č.2_2015 Třídění odpadů Obec Rasošky.pdf

08.10.2015

Narizeni c.1_2016 o zakazu podomniho prodeje.pdf

03.02.2016

OZV - č. 1_2016 pro pohyb psů na veřejném prostranství.pdf

01.07.2016

Mapka č. 1 k vyhlášce 1_2016.png

01.07.2016

Mapka č. 2 k vyhlášce 1_2016.png 01.07.2016
OZV č. 2_2000 o závazných částech územního plánu obce Rasošky.pdf

21.06.2000

Opatření obce, které stanoví řád pohřebiště.pdf

19.06.2002

OZV o místních poplatcích.pdf ...... platnost končí ke dni 31.12.2019

01.10.2006

Zveřejnění informací o provedených kontrolách

18.01.2016

Informace k provedeným kontrolám za rok 2016.pdf

17.02.2017

Směrnice o veřejných zakázkách.pdf   17.2.2017
 OZV č. 1_2017 o nočním klidu.pdf  30.06.2017
 Zpráva o provedených kontrolách 2017.pdf  21.3.2018
Jednací řád Obce Rasošky od 1.11.18.pdf 1.11.2018
OZV - č. 1_2019 o místním poplatku ze psů.pdf 10.12.2019

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací
 

Usnesení zastupitelstva

archiv usnesení

Usnesení

Datum

Zápis ze zasedání ZO. č. 25 z 10. 1. 2017.pdf 25.1.2017 

Zápis ze zasedání ZO. č. 26 z 7. 2. 2017.pdf

16.2.2017 

Zápis ze zasedání ZO. č. 27 z 7. 3. 2017 opraveno dle námitky.pdf

 20.04.2017

Zápis ze zasedání ZO. č. 28 z 4. 4. 2017.pdf

20.04.2017
 Zápis ze zasedání ZO. č. 29 z 2. 5. 2017.pdf  10.05.2017
Zápis ze zasedání ZO. č. 30 z 6. 6. 2017.pdf 14.6.2017
Zápis ze zasedání ZO. č. 31 z 12. 9. 2017.pdf 20.09.2017
Usnesení č. 32 ze dne 3.10.2017.pdf  12.10.2017
Zápis ze zasedání ZO. č. 32 z 3. 10. 2017 .pdf 8.11.2017
Zápis ze zasedání ZO. č. 33 z 7. 11. 2017.pdf 16.11.2017
Zápis ze zasedání ZO. č. 34 z 12. 12. 2017.pdf 21.12.2017
Zápis ze zasedání ZO. č. 35 z 9. 1. 2018.pdf 18.1.2018
Zápis ze zasedání ZO. č. 36 z 6. 2. 2018.pdf 15.02.2018
Zápis ze zasedání ZO. č. 37 z 6. 3. 2018.pdf 14.03.2018
Zápis ze zasedání ZO. č. 38 z 3. 4. 2018.pdf 12.04.2018
Zápis ze zasedání ZO. č. 39 z 3. 5. 2018.pdf 15.05.2018
Zápis ze zasedání ZO. č. 40 z 5. 6. 2018 ke zveřejnění.pdf 15.06.2018
Zápis ze zasedání ZO. č. 41 z 4. 9. 2018.pdf 18.9.2018
Zápis ze zasedání ZO. č. 42 z 2. 10. 2018.pdf 11.10.2018
Zápis ze zasedání ZO. č. 1 z 30.11.2018.pdf 8.11.2018
Zápis ze zasedání ZO. č. 2 z 4.12.2018.pdf 13.12.2018
Zápis ze zasedání ZO. č. 3 z 8.1.2019.pdf 17.1.2019
Zápis ze zasedání ZO. č. 4 z 5. 2 .2019.pdf 13.02.2019
Zápis ze zasedání ZO. č. 5 z 5. 3 .2019.pdf 14.3.2019
Zápis ze zasedání ZO. č. 6 z 2. 4 .2019.pdf 11.4.2019
Zápis ze zasedání ZO. č. 7 z 7. 5 .2019.pdf 16.05.2019
Zápis ze zasedání ZO. č. 8 z 4. 6. 2019.pdf 13.06.2019
Zápis ze zasedání ZO. č. 9 z 16. 7 .2019.pdf 24.07.2019
Zápis ze zasedání ZO. č. 10 z 3. 9. 2019.pdf 11.09.2019
 Zápis ze zasedání ZO. č. 11 z 1. 10 .2019.pdf  10.10.2019
Zápis ze zasedání ZO. č. 12 z 5. 11 .2019.pdf 14.11.2019
Zápis ze zasedání ZO. č. 13 z 3.12.2019.pdf 11.12.2019
Zápis ze zasedání ZO č. 14 ze dne 7.1.2020.pdf 15.1.2020
Zápis ze zasedání ZO č. 15 ze dne 4.2.2020.pdf 12.02.2020
Zápis ze zasedání ZO č. 16 ze dne 3.3.2020.pdf 10.3.2020
Zápis ze zasedání ZO č. 17 ze dne 21.4.2020.pdf 29.04.2020

Oznámení

Veřejná zasedání zastupitelstva obce Rasošky se konají pravidelně vždy každé první úterý v měsíci (mimo letních prázdnin) od 18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Rasošky. Všechna zasedání jsou veřejná a všichni zájemci o dění v obci jsou vítáni.